Zakończył się już
okres sprzedaży promocyjnej
i przyjmowania zgłoszeń do loterii

"Graj o trening w Barcelonie".

Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy i zachęcamy
do udziału w kolejnych akcjach
promocyjnych marki